Wostok Suomen Instagram­arvonnan säännöt:

1. Järjestäjä
Wostok Suomen Instagram­arvonnan järjestää T:mi Tarquinia (Y­tunnus: 21089761).
2. Osallistumiskelpoisuuden rajoitus
Arvontaan saavat osallistua kaikki täysi­ikäiset henkilöt, jotka täyttävät alla olevat
vaatimukset. T:mi Tarquinian henkilökunta ja muiden kampanjan suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunnat eivät ole oikeutettuja
osallistumaan kilpailuun. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset
osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden syytä epäillä käyttäneen
osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain
kerran.
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy, että hänen kuvaansa saa
mahdollisesti käyttää T:mi Tarquinian markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai
korvausta.
3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa 23.9.2016 ja päättyy 31.10.2016.
4. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan jakamalla oma Blippar­sovelluksen kautta otettu
Wostok­selfie Instagramissa hashtagilla #wostoksuomi.
Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa
kuvaa.
Kaikkien kuvansa Instagramissa jakaneiden kesken arvotaan osallistumisajan
päätyttyä Berliinin­matka kahdelle.
5. Palkinto
Palkintona on Berliinin­matka kahdelle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
6. Kilpailun voittaminen
Kilpailun voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan järjestäjän toimesta.
Järjestäjä toimittaa ilmoituksen ja voiton vastaanottamista koskevat ohjeet voittajille
Instagramin kautta.
7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä
mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.
8. Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa
säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.
9. Palkinnon luovutus / julkisuus
Järjestäjä ilmoittaa arvotusta voitosta voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei
tavoiteta arvonnan yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon sisällä
arvonnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Palkinnon
luovutuksesta sovitaan erikseen. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen
paikkansapitävyydestä, jotka voittaja on antanut palkinnon luovuttamista varten.
Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan. Osallistumalla kilpailuun
osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja kuvan ilman
erillistä suostumusta tai korvausta Wostok Suomen sosiaalisen median kanavissa
(FB & IG). Lisäksi palkinnon voittajan nimeä ja kuvaa voidaan käyttää Wostok
Suomen sosiaalisen median mainonnassa ilman erillistä suostumusta ja korvausta.
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaa koskee Suomen laki.
Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun
sääntöjä.

Imprint